Mobil 1 pomaže da motori rade kao novi

Korištenje odgovarajućeg motornog ulja čini razliku. Testirali smo svoja motorna ulja Mobil 1 ™ u laboratoriju, na cesti i na stazi-duplicirajući neke od najtežih, najekstremnijih uvjeta iz stvarnog života bilo gdje u svijetu.